Dị tật tách ngón tay - Chỉnh hình nhi Trung Ương - Chỉnh hình nhi Trung Ương

Dị tật tách ngón tay

Tách ngón 1 bàn tay độ 2, phẫu thuật tạo hình ghép xương, móng tay của 2 đốt tách20170310_093220 20170310_102714