Kết quả phẫu thuật liệt đám rối thần kinh cánh tay - Chỉnh hình nhi Trung Ương - Chỉnh hình nhi Trung Ương

Kết quả phẫu thuật liệt đám rối thần kinh cánh tay

Screenshot (35)Screenshot (19)Screenshot (20)Screenshot (21)Screenshot (22)Screenshot (23)Screenshot (25)Screenshot (24)Screenshot (26)Screenshot (27)Screenshot (28)Screenshot (29)Screenshot (30)Screenshot (31)Screenshot (36)