Liên hệ - Chỉnh hình nhi Trung Ương - Chỉnh hình nhi Trung Ương

Liên hệ

Khoa chỉnh hình bệnh viện Nhi trung ương
Địa chỉ: 18/879 La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:
Email: chinhhinhnhitw@gmail.com
Website: www.chinhhinhnhitw.vn