Tách ngón 1 bàn tay - Chỉnh hình nhi Trung Ương - Chỉnh hình nhi Trung Ương

Tách ngón 1 bàn tay

TÁCH NGÓN I BÀN TAY

  1. ĐẠI CƯƠNG

– Tách ngón 1 gặp từ 5%- 10% những biến dạng của bàn tay.

– Phân loại: chia làm 7 độ theo Wassel dựa trên mức độ nhân đôi (X-quang được sử dụng để xác định chẩn đoán)

3

Độ 4 thường gặp, phẫu thuật phức tạp, nếu không tạo hình tốt bao khớp bàn ngón, gân cơ ô mô cái sẽ để lại di chứng lệch trục và hạn chế chức năng ngón tay

  1. CHỈ ĐỊNH

Tuổi phẫu thuật tốt nhất là 1 tuổi.

  1. Điều trị các loại IV:
    – Tạo hình vạt da cắt bỏ ngón tách, tạo hình bao khớp bàn ngón 1, chuyển gân cơ giạng ngón vào nền đốt 1 ngón.

Sau phẫu thuật ngón được bất động trong tư thế giang ngón, thời gian bất động 3 tuần.

– Nếu sau tạo hình ngón có lệch trục ngón sẽ được phẫu thuật cắt xương chỉnh trục ngón sau đó sớm nhất là3 tháng.

Sau cắt xương chỉnh trục ngón được xuyên đinh Kirshner cố định xương,  bột ôm ngón

– Lệch khớp đốt ngón tay cái trong trường hợp ghép ngón độ I, II.