Tin tức

Bài báo quốc tế 2018

1    Comparative Study Age at Time Operation between Younger and Older than 18 Months for Development Dysplasia of the Hip in Children. Open Access Library Journal  DOI: 10.4236/oalib.1104378 Feb. 28, 2018  Nguyễn Ngọc Hưng , Hoàng Hải Đức, Nguyễn Đỗ Ngọc Hiên  

 2   Comparative Outcome between Salter Innominate Osteotomy and Zigzag Osteotomy Combined Fibular Allograft for Developmental Dysplasia of the Hip in Children. EC Orthopaedics  9.4. 2018: 187-210. Nguyễn Ngọc Hưng , Hoàng Hải Đức

  • Tweet

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Quý độc giả copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn chinhhinhnhitw.vn.
Copyright © 2022 - 2024 | chinhhinhnhitw.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status